SOCJOTERAPIA

Dyżur w szkole

w czasie nauczania zdalnego:

poniedziałaek: 8.00 - 10.00

piątek: 10.00 - 13.00

 mgr Agnieszka Znamirowska

Godziny pracy:

 

poniedziałek: 12.55 - 13.40           

wtorek : 8.00 - 10.00

środa: 9.30 - 13.00

czwartek: 8.00 - 11.30

kontakt:

telefon SP8 : 68 324 89 14 wew. 32,

dziennik elektroniczny,

a.znamirowska.zg@gmail.com

unnamed.jpg

Dla uczniów

"Dziecko może nauczyć  dorosłych trzech rzeczy:

cieszyć się bez powodu,

być ciągle czymś zajętym

i domagać się ze wszystkich sił tego, czego się pragnie".

                                                                                         Paulo Coelho

Rodzice i córka

Dla rodziców

„Zbyt wielu rodziców stara się być kapitanami na statkach swoich dzieci,

zamiast uczyć się jak być latarnią,

dzięki której statek znajdzie swoją drogę”

                                                                                                  autor nieznany

Nauczyciel i uczeń

Dla nauczycieli

”… mówiłem nie do dzieci, 
ale z dziećmi,
 mówiłem nie o tym, czym chcę, aby były, 
ale czym one chcą i mogą być”.


                                                                                                        Juliusz Korcz