SOCJOTERAPIA

    mgr Agnieszka Znamirowska

Godziny pracy:

 

        poniedziałek: 12.30 - 16.00          

wtorek : 8.00 - 10.30

czwartek: 10.00 - 14.00

 

kontakt:

                      telefon SP8 : 68 324 89 14 wew. 32,

                            dziennik elektroniczny,

                        a.znamirowska.zg@gmail.com

unnamed.jpg

Dla uczniów

"Dziecko może nauczyć  dorosłych trzech rzeczy:

cieszyć się bez powodu,

być ciągle czymś zajętym

i domagać się ze wszystkich sił tego, czego się pragnie".

                                                                                         Paulo Coelho

Rodzice i córka

Dla rodziców

„Zbyt wielu rodziców stara się być kapitanami na statkach swoich dzieci,

zamiast uczyć się jak być latarnią,

dzięki której statek znajdzie swoją drogę”

                                                                                                  autor nieznany

Nauczyciel i uczeń

Dla nauczycieli

”… mówiłem nie do dzieci, 
ale z dziećmi,
mówiłem nie o tym, czym chcę, aby były, 
ale czym one chcą i mogą być”.


                                                                                                        Janusz Korczak